Акумулатори и батерии електролит

Акумулатори и батерии електролит, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии електролит

Електролитът се приготвя от сярна киселина, чиято чистота трябва да отговаря на изискванията на БДС 1844 – 81, и дестилирана вода. Плътността на акумулаторната сярна киселина е 1,84 g/cm3 при 283,15°К (10°С) и съдържанието в нея на чиста киселина съставлява около 95 %.

Чистата сярна киселина се смесва добре с вода във всякакви пропорции. При смесването се отделя голямо количество топлина. Концентрираната сярна киселина има точка на кнпене 306,15°К (33 °С).

Електролит може да се приготви от предварително приготвен и охладен до стайна температура разтвор на сярна киселина с плътност 1,40 g/cm3. Тоя способ е за предпочитане, тъй като приготвянето на електролита при този случай се съпровожда с по-малко отделяне на топлина и следователно, нужно е по-малко време. В зависимост от плътността на приготвяния електролит междинният разтвор е необ­ходимо да се смесва с вода в пропорции, указана в таблица 1.

Таблица 1

Плътност на

електролита, към температура 285,15°К (25°С), g/cm3

Изходна плътност, g/cm3
1,40 1.83
киселина вода киселина вода
dm3 (l) g dm3 (l) dm3 (l) g dm3 (l)
1,22

1,23

1,24

1,25

1,26

1,27

1,28

1,29

1,30

1,31

0,552

0,549

0,576

0,601

0,628

0,652

0,679

0,705

0,732

0,760

0,731

0,769

0,806

0,841

0,879

0,913

0,951

0,994

1,025

1,064

0,490

0,463

0,436

0,410

0,383

0,357

0,329

0,302

0,279

0,246

0,221

0,231

0,241

0,253

0,263

0,277

0,283

0,295

0,305

0,319

0,404

0,424

0,444

0,464

0,484

0,503

0,521

0,541

0,561

0,585

0,839

0,829

0,819

0,809

0,800

0,791

0,784

0,772

0,762

0,747

 

В таблица 1 са приведени данни, които могат да бъдат използвани за приготвянето на едан литър електролит с необходимата плътност от разтвора с плътност 1,40 g/cm3 и вода, а също от вода и киселина, имаща плътност 1,83 g/cm3.

Зависимост на температурата на замръзване на електролита от неговата плътност

Плътността на електролита при напълно заредена акумулаторна батерия за нашите климатични условия трябва да бъде r = 1,28 ± 0,01 g/cm3, а за тропическите страни r = 1,23 ± 0,01 g/cm3, (БДС 3969 –79). Плътността се избира с оглед електролитът да не замръзва при най-ниските възможни температури (фиг. 4).

При приготвяне на електролит сярната киселина се налива на тънка струя във водата, като разтворът се разбърква с пръчка от стъкло. Забранява се наливането на вода в киселината. Водата, налята в киселина­та, бързо се нагрява, кипи и се разпръсва заедно с киселината, която е възможно да предизвика сериозни обгаряния.

Съхраняването на дестилираната вода, акумулаторната сярна кисе­лина и електролита става в стъклени, ебонитови или порцеланови съдове.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО